partneři Divadla Feste

děkujeme za podporu


  • Industře
  • Ministerstvu kultury ČR
  • Statutárnímu městu Brno
  • Masarykově univerzitě 
  • Univerzitnímu kinu Scala
  • filmovému studiu BIATEK
  • Platformě pro sociální bydlení
  • Meeting Brno