Inscenační tým


Dramaturgie: Katarína K. Koišová
Výprava: Sylva Marková
Technika: Bohdana Sýkorová
Grafika: Matěj Málek
Režie: Jiří Honzírek
Produkce: Alica Priehradníková

 

Herecké obsazení


  • Jiří Miroslav Valůšek
  • Šárka Šildová
  • Klára Bulantová
  • Michal Borovský
  • Sergej Sanža

O inscenaci

Loajalita?
Globální současnost odhaluje stále intenzivněji skutečnost, jak určující roli hraje v našem životě loajalita. Jako vedlejší a nepřímý následek zdravotních rizik a eskalujících ekonomických nejistot, otevírá se prostor pro opětovné promyšlení a pro zřejmě výraznou změnu v našem chápání loajality. V mediálním prostoru či na sociálních sítích, klademe si stále naléhavěji otázku, zda-li by se vnímání osobní i kolektivní loajality nemělo posouvat od pocitu nevyhnutelnosti a danosti k vědomí možností, za něž jsme odpovědní jen my sami.
Loajality jsou všední. Loajalita je v širokém slova smyslu živé a stále se přeskupující předivo našich vztahů a hodnotových ukotvení vůči bezprostřednímu i vzdálenému okolí, jak osobnímu tak pracovnímu. Globálně kritická situace křiklavě obnažuje doklady toho, jak hrubě a instrumentálně je s tímto naším elementárním vlastnictvím manipulováno, a že je naše přirozená, lidská potřeba loajality a sounáležitosti zneužívána ve prospěch zištných, často finančních cílů.

Premiéra: 26. duben 2021

staňte se donátorem

výzva k donátorství Divadla Feste

Jiří Honzírek
ředitel

“ Patnáct let se snažíme sledovat problematická, bolavá, sociální a politická témata. Naši práci totiž vnímáme v první řadě jako kulturní službu veřejnosti. Prosím, podpořte nás, abychom mohli v tomto směřování pokračovat. ”

PODPOŘTE NÁS