Inscenační tým


Autor předlohy: Robert Misik
Režie: Jiří Honzírek
Scénář: Jiří Honzírek
Dramaturgie: Katarína Kašpárková Koišová
Scénografie: Marie Štěpánová 
Hudba: Hana Foss
Technika: Jan Valošek, Jindřich Kovanda
Produkce: Štěpán Chalupa

Délka představení: 80 minut

Hrají


  • Daniel Možnar
  • Sabina Šlachtová
  • Kristína Kubačková
nejbližší představení

18/09/24 19:00 - Sibiř, Dukelská tř. 50, Brno

vstupenky

O tématu

Inscenace, vycházející z eseje rakouského politického novináře a spisovatele Roberta Misika, se táže po příčině současného úspěchu pravicového populismu. Abychom mohli pochopit všechny složité příčiny i následky, budeme se muset vydat na cestu za poznáním zneuznání dělnické třídy v rámci třídní společnosti. Jak se toto zneuznání vyvíjelo, jak se projevuje a jak jej využívají „falešní přátelé obyčejných lidí"?

Inscenace glosuje rostoucí a v současnosti již plně etablovaný evropský populismus a nacionalismus. Odhaluje problematiku poněkud pokryteckého pohledu současných městských elit a jejich soudící rétoriku. Inscenace se podle textu Roberta Misika věnuje psychologii periferií, a to nejen periferií států a zapomenutých oblastí ale rovněž vnitřních periferií měst a obcí.

About

The production, based on an essay by Austrian political journalist and writer Robert Misik, questions the cause of the current success of right-wing populism. In order to understand all the complex causes and consequences, we will have to embark on a journey of discovery to understand the abjection of the working class within class society. How has this disparagement developed, how is it manifested and how is it exploited by the "false friends of the common people"?

The production glosses the growing and now fully established European populism and nationalism. It exposes the issue of the somewhat hypocritical view of contemporary urban elites and their judgmental rhetoric. Based on a text by Robert Misik, the production explores the psychology of peripheries, not only the peripheries of states and forgotten areas, but also the inner peripheries of cities and towns.

O AUTOROVI

Rakouský politický novinář a spisovatel Robert Misik napsal v roce 2019 studii Falešní přátelé obyčejných lidí, která se snaží pochopit motivace jisté části veřejnosti, která se nechá přesvědčit a volí populisty. Studie hloubkově analyzuje současnou ekonomicko-politickou situaci a nahlíží svět skrze optiku veřejnosti podléhající nabídkám jednoduchých řešení.Inscenace vzniká za podpory Friedrich-Ebert-Stiftung

 

pro média

Stáhněte si presskit – obsahuje fotky
a textovou anotaci inscenace

stáhnout
staňte se donátorem

výzva k donátorství Divadla Feste

Jiří Honzírek
ředitel

“ V nejistých časech, do nichž společně směřujeme, kdy veřejné rozpočty budou stále více využívány pro řešení krizí a katastrof, bude individuální finanční podpora nezávislé kultury jedním ze základních předpokladů jejího přežití. Prosím, podpořte nás. ”

PODPOŘTE NÁS