Z dopisů diváků…

Poněkud s rozpaky jsem shlédl váš repertoár a hlavně “kus” o současném presidentovi ČR.
Nejste na hranici vkusu, ale daleko za ní. Nikdo není nedotnutelný, ale elementární slušnost vůči komukoliv, tedy i představiteli vlastního státu bych očekával. Asi to není váš stát a vaše země. Moje ano.
Je velice laciné a populistické se strefovat do V. Klause.  Přes mé mnohé výhrady k němu, nikdo z vás mu nesahá ani po kotníky. Abych jen vzdáleně hovořil vaším jazykem: vaše inteligence nedosahuje ani výšky stínu trusu mého koně.
Ale jen tak dál. Jistě pro vaše poněkud pokleslé kusy naleznete stejně poklesné diváctvo. I to je demokracie.

M. Čížek, Praha

———————————————————————————————————

Vážený pane Čížku,

děkujeme vám za zájem o repertoár našeho divadla, které se programově pokouší pojmenovávat a uměleckou formou zpracovávat aktuální společenská témata. Věříme, že vás všechna naše představení dokáží oslovit ve chvíli, kdy se s nimi seznámíte.

Poněkud s podivem pohlížíme na vaše jasné a ucelené stanovisko k naší nejnovější inscenaci Pohřbívání. Je vskutku zarážející, že jste došel k tak rezolutnímu názoru na představení, které teprve bude mít premiéru. Ačkoli každou kritikou je divadlo živo, neboť jen díky ní se může samo reflektovat a posouvat kupředu, máme za to, že podobné tvrzení a priori, bez možnosti znalosti daného představení, a zjevně tedy bez podkladu, je přinejmenším zvláštní. Máme za to, že odsudek vyslovený předem, nehovoří o vkusu našeho divadla, nýbrž o zaslepenosti jeho autora.

Bohužel se asi rozcházíme v náhledu na to, co je – také – demokracie. Nahlížení na cokoli ideologickými brýlemi a radikální soudy bez znalosti věci k ní podle nás nepatří. Naopak, doufáme, že takový postoj náleží do doby minulé, která se snad již nikdy nevrátí, pro dobro naší země, naše i vaše.

Nezbývá než vás pozvat na shlédnutí, jak píšete, “kusu”, který jste zavrhl ještě dříve, než spatřil světlo světa. Snad pak váš názor budeme moci brát vážně.

Buďte s pozdravem,

Divadlo Feste