Václav Havel: Moc bezmocných

Esej věnovaný památce Jana Patočky.

Po osmi letech se vracíme k Havlovi s jeho otázkou, zda-li stavíme obnovu posttotalitní společnosti na „vztahu k sobě samému, k druhým lidem, k univerzu“. Nebudujeme spolu s dalšími posttotalitními zeměmi jen další, jiný druh totality?

Ke čtení: ZDE

tags – / / / /