Domov Tuomas Timonen: Hamlet-dítě // Specific 2016

Tuomas Timonen: Hamlet-dítě // Specific 2016

Hra Hamlet-dítě finského dramatika Tuomase Timonena klame názvem. Nejedná se o verzi Shakespearova Hamleta uzpůsobenou pro děti, ale o hledání našeho vnitřního dítěte skrz shakespearovskou tematiku. Malý chlapec Hamlet je konfrontován s událostmi Shakespearova Hamleta aktualizovanými do poměrů současné rodiny. Text nemá kontinuální příběh, i když linka příběhu Shakespearova Hamleta je v něm stále patrná. Nejde zde o vraždu, Claudius je pouze novým Gertrudiným partnerem. Z pohledu dítěte se však jedná o čin podobný vraždě, když otec najednou zmizí z jeho života. Text je psán v duchu freudovského snu. Například se Hamlet ve stresu dožaduje kojení, i když je na to již starý.

Velký kluk nebo malé dítě – kým bych měl být?

Je lepší jenom cucat cecky a zapomenout na svět,

nebo se vzdát cecku a zřít, co se tu děje?

Jíst a zapomenout, spát jako andílek,

nebo vidět a ustrnout – to je, oč tu běží!

Jde tedy o rozvíjení Shakespearova tématu nerozhodnosti a neschopnosti nést zodpovědnost. Kontrast mezi vznešeným jazykem a dětským chováním postav toto téma posiluje. Text odkrývá naše vnitřní dítě, které nechce dospět, převzít zodpovědnost za vlastní život a vidět svět takový, jaký ve skutečnosti je. Dalším tématem textu je nedostatečná odpovědnost rodičů, kteří jsou schopni vystavit svoje dítě problémům svého osobního života, což může dětem způsobit silné trauma a celoživotně je poznamenat. Gertruda a Claudius se při jednání s Hamletem chovají realisticky, ale ve scénách nahlížených optikou dětské fantazie se hra stává skutečností a před dětmi se např. odehraje scéna s duchem – strašidlem, groteskně a naivně zkreslená jejich představivostí.

Režie: Gabriela Krečmerová

Překlad a dramaturgie: Otto Kauppinen

Premiéra: 02. 05. 2016 v 19.00 v Ředitelství Báňské a hutní společnosti, Sukova 4, Brno