Domov Maria Kilpi: To je ale nemilé // Specific 2016

Maria Kilpi: To je ale nemilé // Specific 2016

Text Marie Kilpi vypráví pomocí minimalistického dialogu příběh o mezigeneračním odcizení mezi starou ženou a její mladou vnučkou. V roce 2007 byl text zvolen nejlepším novým dramatickým textem na festivalu Theater Treffen v Berlíně. Forma textu má blízko k absurdnímu dramatu.

Babička

vždyť máme ještě mnoho dní

nebo kdys to měla odjet

Dívka

asi na svatého Štěpána

jinak bych se mohla zdržet ale když

Babička

máš tolik práce

Text se odehrává během Vánočních svátků, které vnučka Laura tráví u svojí babičky. Jejich dialogy vypovídají o konkrétně o tom, jak málo vnučka babičku navštěvuje a jak je babička ráda za společnost. Na Štědrý den se spolu vydávají na hřbitov, což je pro babičku důležitý rituál, ale vnučka s ní jde spíše ze slušnosti. Na metaforické rovině však jejich rozhovory sdělují mnohem více. Způsob, jakým spolu mladá a stará žena jednají a z jakých důvodů ustupují ze svých požadavků na trávení Štědrého dne, problematizuje lidské pohnutky a motivace k solidaritě. Když se vnučka snaží ráno vyplížit z domu, aby babičku neprobudila, a babička je přitom vzhůru a jen to nedává najevo, aby vnučku nevyrušila – přičemž slyšíme jejich vnitřní promluvy – je vrcholně dramatickou situací. Odcizenost a odlišnost v myšlení, kvůli které si nejsou nikdy schopny plně porozumět, se také projevu na začátku každé situace, kdy máme možnost nahlédnout do myšlenek obou žen: babička vždy rekapituluje počasí, vnučka čas. Střet jejich světů nastává, když babička ukazuje vnučce přes řeku svůj bývalý dům, který zůstal po druhé světové válce na ruské straně hranice. To je metaforou nepřístupnosti a nepochopení, které v současnosti mezi lidmi často panuje. I když jej někdy není možné překonat, solidarita jej zmírňuje.

Režie: Filip Nuckolls

Premiéra: 23. 05. 2016 v 19.00 v Ředitelství Báňské a hutní společnosti, Sukova 4, Brno