Specific 2016 – Finsko, startuje!

O festivalu Specific
Šestý ročník festivalu Specific, který formou scénických čtení představuje v ČR dosud neznámé divadelní texty, pokračuje v objevování severské dramatické literatury. Po loňském festivalu s norskou dramatikou navazujeme festivalem finským.
Jako režiséři jednotlivých čtení se představí známí čeští profesionální divadelní režiséři (Lucie Orbók, Filip Nuckolls, Gabriela Krečmerová, Jiří Honzírek) a studenti Divadelní fakulty JAMU (Barbora Chovancová, Vítězslav Dvořák). Stejně tak se herci rekrutují jak z profesionálů, tak ze studentů JAMU. Tím festival vytváří příležitosti k propojování studentů s profesionály ještě za doby jejich studií.
Všech šest překladů vytvořil dramaturg Divadla Feste, laureát ceny Evalda Schorma Otto Kauppinen.
Dosud byl festival věnován následujícím zemím a jazykovým skupinám: Jugoslávie (2011), Bělorusko (2012), frankofonní Afrika (2013), Ukrajina (2014) a Norsko (2015). Vybrané texty jsou na festivalu pokaždé uváděny v české premiéře a jsou vždy přeloženy speciálně pro festival. Festival spojuje umění, kulturu cizích zemí a veřejný prostor. Jednotlivá čtení probíhají ve výjimečných nedivadelních prostorech napříč Brnem, na jejichž potenciál či nevyužitost tímto také upozorňuje.
Festival v minulosti probíhal pod záštitou osobností jako tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, bývalá předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová, bývalý senátor Jaromír Štětina, dramatik Tom Stoppard nebo norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner.

Partnerem Festivalu SPECIFIC 2016 je Svět knihy.

PROGRAM
2. 5. 18:30 – slavnostní zahájení festivalu – přednáška kurátorky Petry Hlaváčkové
19:00 – Tuomas Timonen: Hamlet-dítě (režie Gabriela Krečmerová)
9. 5. 19:00 – Emilia Pöyhönen: Princezna Hamlet (režie Barbora Chovancová)
21:00 – moderovaná diskuze publika s autorkou textu Emilií Pöyhönen; diskuzi bude moderovat nejvýznamnější současná překladatelka finského dramatu Alžběta Štollová
16. 5. 19:00 – Jussi Moila: Nože krájí vzduch (režie Vítězslav Dvořák)
23. 5. 19:00 – Maria Kilpi: To je ale nemilé (režie Filip Nuckolls)
30. 5. 19:00 – Reko Lundán: Zbyteční lidé (režie Lucie Orbók)
31. 5. 19:00 – Okko Leo: Full Cotton Jacket (režie Jiří Honzírek)

Cena vstupenek: 120 / 80 Kč, pro studenty uměleckých oborů 50 Kč.

tags – / / / / / / / /