Domov NAYA/NOVÉ

NAYA/NOVÉ

listopad 2018 / november 2018

Dear All,

 

Greetings. In June this year, we made an Open Call for NAYA/NOVÉ – the first Indian Playwrights’ Festival as part of Specific 2018, organised by Feste Theatre, Prague, Brno, Czech Republic. The festival is dedicated to encouraging new dramatic texts from different countries, by inviting playwrights to send their plays which get translated into Czech. The Call was met with an overwhelming response, where we received close to three dozen new dramatic writings from playwrights spread across the country. It was heartening to watch that play scripts streamed in  from almost all states, by playwrights from all age groups, and in several vernacular languages apart from English, such as Hindi, Urdu, Malayalam, Bengali, Awadhi, as well as in dialects such as Bhojpuri and Dehati Hindi. The plays we received covered several forms of playwriting – documentary, autobiographical, solo performance scripts, to name a few.

 

The entries received covered an expansive range of issues. Where some plays dealt with revisiting and re-narrativising ideological and mythical histories, with ideas of displacement, fractured memory and loss, others engaged in fresh understandings of nationhood and nationalism, in the perilousness of the contemporary rural in India, and yet others were invested in probing deeper into discourses of women’s rights and sexuality, surveillance and institutionalised oppression. After much deliberation, the panel has finally arrived at a shortlist of 3 play-texts as finalists for the Indian Playwrights’ Festival:

 

Dialectical Materialism aur Anya Vilupt Jaanwar by Abhishek Majumdar

A bilingual play, it begins on the night of the Fall of the Berlin Wall in 1989, and is a constant move back in time, to stop at several significant points of the history of communism and comment on the diversity of Marxist political thought and the constant evolution of communist ideologies. The play gains in topicality because Majumdar, in fictionalising historical events and figures of the last century, questions the viability of communist principles for the world today.

 

In Seach of Dariya Sagar by Akshat Nigam and Gerish Khemani

The playwrights meditate on exile and the illusory idea of home by looking, from the vantage point of the third-generation Sindhi, at the displacement of the Sindhi community as a consequence of the 1947 Partition. Semi-autobiographical, emerging from an existential introspection into one’s own roots, the play comments on issues of communal violence, stereotyping of communities, and blurs the border between dream and reality in its attempts to ‘retrieve’ home.

 

Anonymous Algorithms by Chanakya Vyas

The play seeks to understand in what ways the technology of app-based taxi services affects the lives of the youth that make an exodus from small towns and villages to seek employment. Going beyond the impersonal zone of facts and data, the play probes, through a series of informal interviews conducted by the playwright of Uber drivers, into their narratives of love, pain and survival.

 

Special Mention: The Playwright is Dead by Deepika Arwind

 

We would like to congratulate the finalists, and thank all the contributors for sending in their writings for the Open Call. Reading them has been a most enriching experience- one that has generated awareness about the multifarious ways in which playwriting happens in India today and the close attention that the theatre community in the country is paying to issues both local and universal. We hope for such ventures and collaborations to continue in the future.

Vážení diváci,

v červnu tohoto roku jsme zveřejnili otevřenou výzvu festivalu NAYA/NOVÉ – prvního festivalu indické dramatiky, který bude součástí přehlídky Specific 2018 pořádané brněnským Divadlem Feste. Festival má za cíl seznámit české publikum se současnými indickými dramatickým texty. Vybrané hry budou v rámci festivalu přeloženy do češtiny.

Výzva se setkala s ohromujícím ohlasem. Obdrželi jsme tři desítky nových textů od dramatiků a dramatiček z celé Indie. Sešly se nám texty v celé řadě jazyků a místních dialektů: v hindštině, urdu, malajálamštině, bengálštině, awadhi, bhódžpurštině, dehati a angličtině. Texty měly také rozmanitou formu: dokumentární, autobiografickou, objevilo se mimo jiné monodrama a historické drama. Zatímco někteří autoři a autorky se zabývali reinterpretací či převyprávěním ideologických nebo mytologických narativů, tématy vysídlení, roztříštěné paměti a ztráty, další kriticky pojednávali o národu a občanství, blíže zkoumali ženská práva a sexualitu nebo tematiku dohledu a institucionalizovaného útlaku. Po dlouhých dvou měsících, které jsme strávili intenzivní četbou, vyhodnocováním a diskusemi, vybrala porota tři finálové texty, které budou prezentovány na festivalu:

autor: Abhishek Majumdar

Děj bilingvní hry začíná během noci, kdy padla Berlínská zeď. Pohybuje se směrem do minulosti a zastavuje se u několika významných událostí historie komunismu. Komentuje rozmanitost marxistického politického myšlení a nepřetržitý vývoj komunistických ideologií. Skrze historické události a postavy uplynulého století zkoumá autor životnost komunistických principů v současném světě a dodává tak textu na aktuálnosti.

Hledání Dariji Sagar

autoři: Akshat Nigam, Gerish Khemani

Dramatici se hluboce zamýšlí nad tématem exilu a iluzorní představy o domově. Hra pojednává o vysídlení Sindhů, které bylo důsledkem rozdělení Indie v roce 1947, a to právě z pohledu třetí generace příslušníků této komunity. Částečně autobiografická hra, čerpající z existenciální introspekce vlastních kořenů, je komentářem k problémům kolektivního násilí a stereotypizace různých skupin obyvatel. Při pokusu o „návrat domů“ se stírají hranice mezi snem a skutečností.

Anonymní algoritmy

autor: Chanakya Vyas

Text se snaží pochopit způsob, jakým technologie taxislužeb fungujících na principu mobilních aplikací ovlivňují životy mladých lidí, kteří z malých měst a vesnic utíkají do metropolí za prací. Na základě série neformálních rozhovorů, které autor vedl s řidiči taxislužby Uber, vznikla hra, která proniká za neosobní rovinu faktů a dat a je sondou do příběhů lásky, bolesti a přežití.

Čestné uznání: Vedle finálových textů by porota ráda ocenila také čtvrtou hru. Ačkoliv se nedostala mezi tři nejlepší, konečný výsledek byl velmi těsný. Hra vyniká jak svým tématem, tak literární kvalitou.

Dramatička je mrtvá

autorka: Deepika Arwind

Snaha o nalezení ženského hlasu v dramatu, vyvěrající z narůstajícího pocitu, že na divadle je o tyto hlasy nouze. Hra o cestě dramatičky (a zároveň stejnojmenné divadelní postavy) za pochopením procesu selekce a potlačování – procesu vzniku divadelních postav a dramatu.

OCENĚNÍ

  • Tři nejlepší texty budou odměny částkou 100 EUR a zároveň vzniknou jejich překlady do češtiny.
  • Překlady budou v lednu 2019 zveřejněny na oficiálních webových stránkách festivalu Specific 2018 www.divadlofeste.cz. V únoru 2019 budou představeny publiku během scénických čtení.
  • Poté, co proběhne další kolo hodnocení, vybereme ze tří finálových textů jeden, který bude v Brně inscenován v průběhu roku 2019.

Kurátoři festivalu

Jiří Honzírek & Amitesh Grover

(ve spolupráci se Sarah Mariam & Kristýnou Břečkovou)

Oficiální web: www.divadlofeste.cz

Oficiální mailová adresa: naya_nove@divadlofeste.cz

červen 2018 / june 2018

Vyhlášení