Domov Španělsko. Drama. Skutečnost. Lže.

Španělsko. Drama. Skutečnost. Lže.

Festival scénických čtení ve veřejném prostoru

Festival SPECIFIC je jediným v České republice, který každý rok uvede soubor čerstvě přeložených současných her vybrané země či jazykové oblasti. Koná se ve veřejném prostoru města (Brno, Praha) jako v žánru site-specific, tedy tak, že kompletní přípravy probíhají přímo na místě, nikoli v divadle. Festival tak umožňuje ucelený vhled do dramatiky vybraných oblastí.

Drama

Sedmý ročník festivalu je vyjímečný. Nejen, že jako každý rok nabídne veřejnosti sedm českých premiér divadelních textů jedné jazykové oblasti (letos španělské), letos je navíc propojen s mezinárodním kolokviem o současném španělském divadle. Festivalový divák tak bude mít zcela výjimečnou možnost poznat španělské drama z mnoha stran. Pravidelné analýzy jednotlivých čtení propojí autory hry, překladatele, herce, režiséry a také experty na danou jazykovou oblast.

Skutečnost

Festival proběhne od 5. do 8. října 2017 v lokacích, které sousedí s multikulturním centrem Industra v brněnské ulici Masná. (mapa) a 27. až 29. října v Praze.

Režie jednotlivých čtení se ujímají tři ženy a tři muži: Lucie Ferenzová, Tereza Říhová, Ewa Zembok, Michal Hába, Martin Františák, Adam Steinbauer

Program festivalu

Španělsko. Skutečnost.

BRNO

5. října, 20:00

Carlos Contreras Elvira: Verbatim Drama (2010)

Cena Marqués de Bradomín pro dramatiky do 30 let.

Režie: Michal Hába. Dramaturgie: Matěj Nytra. Výtvarná koncepce: Katarína Kováčiková. Obsazení: Tereza Marečková, Simona Zmrzlá, Michal Hába, Milan Holenda, Matěj Nytra.

6. října, 20:00

Alberto Conejero: Maďaři (2010)

Variace na Sofoklovu Antigonu

Režie: Adam Steinbauer.

7. října, 20:00

Pablo Gisbert: Kino hoří a deset lidí hoří (2011)

Režie: Tereza Říhová

8. října, 20:00

Juan Mayorga: Le Brunova metoda ke štěstí (2008)

Režie: Martin Františák

PRAHA

27. října, 20:00

Victoria Szpunberg: Mluvící stroj

Režie: Ewa Zembok

28. října, 20:00

Angélica Liddell (2003)

A ryby vytáhly do boje proti člověku

Režie: Lucie Ferenzová

Program kolokvia.

Drama. Lže.

6.10.

– dopolední blok: IDENTITA NA POSTDRAMATICKÉ SCÉNĚ
Přednášející: Bixler, Ospina, Seda, Luque
Analýza scénického čtení z 5.10: Carlos Contreras Elvira – VERBATIM DRAMA
Jde o nejpostdramatičtější ze všech letošních textů, vyjadřuje hledání nové formy a identity divadelního textu a jeho dekompozici vyvolanou současnou společností, čemuž se věnují i přednášející.

– odpolední blok: ZÁKLADNÍ KAMENY SCÉNICKÉHO UMĚNÍ

Přednášející: Gutiérrez, Guerrero, Santana, Mejía, Estrada
Analýza textu scénického čtení, které proběhne 6.10. ve 20:00: Pablo Gisbert – KINO HOŘÍ A DESET OSOB HOŘÍ
Text ukazuje způsob propojení historických událostí se způsobem přemýšlení současných národních kultur a dekonstruuje divadlo na jeho jednotlivé prvky, kterým se věnují přednášející.

7.10.

– dopolední blok: POHLEDY NA ŠPANĚLSKÉ DIVADLO V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Přednášející: Bakucz, Herreras, Roig, García
Analýza textu pro scénického čtení, které proběhne 7.10. ve 20:00: Alberto Conejero López – MAĎAŘI
Příspěvky přednášejících se věnují problematice realismu v současném divadle a Maďaři jsou nejrealističtějším z letošních textů; jeden z příspěvků se dokonce věnuje inscenování španělského dramatu v Maďarsku.

– odpolední blok: DIVADLO A REALITA – HEREC A TĚLO

Přednášející: Diago, Bravo, Sauma, Vargas
Analýza textu po scénické čtení, které proběhne 8.10. ve 20:00: Juana Mayorgu – LE BRUNOVA METODA – KLÍČ KE ŠTĚSTÍ.
Přednášející se věnují dualitě vztahu divadla a performativity, lidského těla na scéně a ženské postavy, proměnám pohledu na tělo a jeho degradaci na mechanismus – o čemž silně vypovídá text Mluvicí stroj, částečně i Le Brunova metoda.

Více informací upřesníme brzy.