Program

30/04
v 20:00
FREDRIK BRATTBERG: DÍTĚ. ČLUN. // 2. REPRÍZA
Kabinet Múz, Sukova 4, Brno

Inscenace je komplexní dekonstrukcí zásadních rozhodnutí v životě dospělé ženy, matky. Odehrává se v průběhu jediného dne, kdy matka a otec dávají svého syna, jemuž je rok a půl, poprvé do školky; kdy soused nabízí pomoc se spuštěním člunu na moře; kdy rodiče vyplují na moře; kdy vyzvedávají syna ze školky. Každá situace má několik point, z nichž žádná nesmí být vyzrazena. Je to žena, která pointu rozhodne.

Člun je metaforou pro dítě. Spouštění na vodu pak analogií nástupu do školky. Soused může být vnímán i jako ďábel pokoušející mladý pár či smrtka nebo Charón. Hra postrádá hodnotící kritéria. Všechny varianty jsou stejně reálné.

Fredrik Brattberg: Dítě. Člun.  (Barnet. Båten, 2016)

Překlad: Karolína Stehlíková

Režie: Jiří Honzírek

Hraje: Kateřina Jebavá

Scéna: Martina Zwyrtek

Video: Zdeňka Kujová, Jan Hubáček

Dramaturgie, produkce: Kristýna Břečková

Technika: Jan Tranta

Premiéra 29. března 2017, Kabinet múz, Brno

30/05
v 20:00
JAKUB MACEK: HUSINA
Kabinet múz, Sukova 4, Brno

Stěžejní postavou je Zikmund Lucemburský, o něj tu běží, on se pokouší slepit Evropu, vytvořit pro ni konsensus. Příběh o Husovi je záminkou, výchozím bodem, impulsem a provokací k zamyšlení nad znepokojivým stavem současné domácí politiky a společnosti. Politiky, která opět po létech v zemích V4 masivně manipuluje masmédia a velkou část z nich přímo vlastní. Husina ukazuje PR oddělení politiků, kteří se naučili chápat bezvýznamnost reality a významnost mediální interpretace ve veřejném prostoru. Kteří se naučili lačná média používat pro vytváření konsensu, konsensu, který zpětně zajišťuje těmto politikům volitelnost. Dost možná ovšem díky těmto dovednostem dokáží udržet Evropu pohromadě.

Pomýlený intelektuál. Pomýlený vyhodíme. To by bylo až moc konfrontační. Bojovníka taky vyhoď. To bychom mu přiznali víc legitimity, než chceme. Fanatik, oběť, sebeoběť. Fanatik je moc ostrej. To je něco, na co musí lidi přijít sami. Oběť… my nechceme ani závan mučedníka. Vyhoď provokatéra. To zní, jako bychom si s ním nevěděli rady. Nech tam kritika. Ochránce slabejch. Populista. Muž z lidu? Nech jen populistu. Tak. A teď mi to přečti.

Hrají Zikmund Lucemburský: Ondřej Jiráček Alex: Milan Holenda Moderátorka: Milada Vyhnálková Albert: Martin Hudec Štěpán: Páleč Petr Hanák

Režie: Jiří Honzírek Dramaturgie: Otto Kauppinen Výprava: Sylva Marková Světlo, zvuk: Jakub Šotola Produkce: Kristýna Břečková, Jitka Řeháková