Premiéra // Fredrik Brattberg: Dítě. Člun.

Milí diváci,

do diářů a kalendářů – 29.3. mezinárodní premiéra nové hry Fredrika Brattberga, Dítě. Člun.

Inscenace je komplexní dekonstrukcí zásadních rozhodnutí v životě dospělé ženy, matky. Odehrává se v průběhu jediného dne, kdy matka a otec dávají svého syna, jemuž je rok a půl, poprvé do školky; kdy soused nabízí pomoc se spuštěním člunu na moře; kdy rodiče vyplují na moře; kdy vyzvedávají syna ze školky. Každá situace má několik point, z nichž žádná nesmí být vyzrazena. Je to žena, která pointu rozhodne.

Člun je metaforou pro dítě. Spouštění na vodu pak analogií nástupu do školky. Soused může být vnímán i jako ďábel pokoušející mladý pár či smrtka nebo Charón. Hra postrádá hodnotící kritéria. Všechny varianty jsou stejně reálné.