Podpořte nás

Proč nás podpořit?
- jsme jediné profesionální divadlo v ČR, které se cíleně zabývá politickými a sociálními tématy
- jsme angažovaní ve veřejném prostoru
- dlouhodobě spolupracujeme s vědeckými pracovišti Masarykovy univerzity; naše inscenace vznikají s použitím odborných rešerší či výsledků vědeckých výzkumů
- naše inscenace systematicky upozorňují na skutečnosti, které komplikují rozvoj občanské společnosti, na tabuizovaná témata, na společenské stereotypy
- nejsme lhostejní k našemu okolí
- vracíme grantové a nadační prostředky zpět veřejnosti zábavou, která je spojena s poznáváním a aktivním přístupem ke společnosti

Finanční podpora

Pokud jste fyzickou či právnickou osobou, můžete si zde stáhnout dárcovskou smlouvu a poslat nám finanční dar v libovolné výši. Smlouva následně slouží i jako potvrzení pro FÚ k odečtu Vašeho daru od daňového základu.

Materiální podpora

Budeme velmi rádi také za podporu v oblasti kancelářských potřeb (papír, toner, tužky, euroobaly…).

Darovací smlouva – fyzická osoba

Darovací smlouva – právnická osoba