PF 2012

“V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál,
za několik dní ho překryje ten další.
Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova.
I když je to dnes méně okaté,
média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic.
Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach,
nyní je překážkou lenost.”
(Jiřina Šiklová)

Přejeme Vám do letošního roku, abychom všichni překonali svou vnitřní lenost a postavili se čelem zodpovědnosti vůči sobě, společnosti i světu.