Domov O divadle

O divadle

Divadlo Feste je angažovaná kulturní platforma s těžištěm v divadelním umění. Způsob práce, divadelní žánry a dramaturgická rozhodnutí odvíjí od společensko-politických problémů, které se snaží komentovat, nahlížet nebo představovat veřejnosti.

Divadlo Feste je nezávislé profesionální divadlo působící v Brně jedenáctým rokem. Za tu dobu uvedlo více jak 40 inscenací, které prezentovalo v Brně, po celé ČR a v zahraničí. Zaměřuje se na tabuizovaná, sociální a politická témata, často pracuje s historickými momenty a postavami. Pracuje také s neherci, kteří jsou v obtížných životních situacích. Divadlo Feste propojuje svět umění se světem humanitních věd – pracuje s výzkumy daných témat (FSS MU, FF MU v Brně).

Divadlo Feste působí v Industře, jediném kulturnímu centru v Brně, kde se nachází kreativní laby, galerie, divadlo a kavárna, a to vše v průmyslové zóně a prostoru bývalých mrazíren. Svůj název divadlo získalo díky postavě šaška ve hře Williama Shakespeara Večer tříkrálový. Šašek Feste (někdy také překládaný jako Masopust) v Shakespearově hře provokuje a nastavuje zrcadlo politice hraběcího dvora. Usilujeme o rozvoj otevřené občanské společnosti, a to jak po stránce kulturní a estetické, tak vědomostní a názorové.

Divadlo Feste usiluje svou prací o rozvoj občanské společnosti, o rozvoj zodpovědnosti a angažovanosti společnosti ve vecěch kvality života. Snažíme se vést s naším publikem dialog.