Marie Restituta

MARIE RESTITUTA / NEMOCNICE NA KRAJI ŘÍŠE
Identita 5

Činoherní Site-Specific

Okupace. Vězení. Čekání na smrt. Pravda. Zrada. Bůh?

Marie Restituta
občanským jménem Helena Kafková – říšská občanka českého původu
řádová sestra působící v polních lazaretech
zatčena a odsouzena roku 1942
popravena v březnu roku následujícího
roku 1998 byla Marie Restituta blahořečena

Soud i popravu doprovázelo mlčení. Tělo popravené nebylo úřady vydáno, neboť byla očekávána nežádoucí propaganda a uctívání odsouzené sestry jako mučednice.

„…těžká tupá rána. Úder gilotiny. Jaro roku 1943. Podvečer 30. března.“

Představení vzniklo k osmistému výročí Zábrdovic (dnešní brněnské čtvrti, kdysi premonstrátského kláštera nedaleko hradeb města Brna) ve specifické atmosféře autentického prostoru zábrdovického kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Realizační tým:
Hrají: Jan Grundman, Barbora Milotová
Režie: Pavel Gejguš
Scénář: Jakub Macek, Pavel Gejguš
Výprava: Matěj Sýkora
Hudba: Pavel Rybička
Světlo: Matěj Sýkora
Pohybová spolupráce: Kateřina H. Hanzlíková
Produkce: Alena Hájková, Eliška Nováková

Premiéra 4. 5. 2009