Domov Konkurs

Konkurs

S radostí informujeme o tom, že jsme společně s teatrologem Martinem Bernátkem a dramaturgem ND Praha Janem Tošovským našli vítěznou koncepci k podzimnímu projektu Dotace. Inscenaci tak připraví režisér Vítězslav Větrovec společně s dramaturgyní Kateřinou Menclerovou. Premiéru předpokládáme na začátku října.

 

Děkujeme všem, kteří se do konkursu přihlásili. Ze sedmi zájemců jsme ve druhém kole zejména kvůli formálním důvodům posuzovali již jen dva projekty. Vítězslava Větrovce a Roberta Krále.

————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————-


Divadlo Feste vyhlašuje
KONKURS NA REŽISÉRA / REŽISÉRKU
připravované inscenace

Obsah projetku:

 • téma: grantové žádosti, čerpání peněz, nakládání s přidělenými prostředky
 • dopady grantové politiky
 • vztah grantových projektů a veřejného zájmu
 • předpokládané datum premiéry: přelom září a října 2013
 • garanci projektu přislíbilo Transparency International

 

Požadavky pro přihlášení do konkurzu:

 • vypracování koncepce představení (viz „Téma“ v části Obsah projektu) v rozsahu 2-3 stran (Příloha 1)
 • představení způsobu práce: metody sběru materiálů a práce na projektu  (Příloha 2)
 • představení tvůrčího týmu: spolupracovníci, herci, atd., požadavky na tvůrčí tým (Příloha 3)
 • vypracování časového harmonogramu přípravy projektu až do premiéry (Příloha 4)
 • v případě účasti uchazeče/ky na pohovoru bude vyžadováno předložení ukázky projektu v rozsahu 3-5 stran (pohovor proběhne 29. května 2013)

 

Náplň práce:

 • příprava projektu v měsících červen a červenec
 • vytvoření divadelního projektu v daném časovém rozpětí (srpen a září 2013 – cca 8 týdnů)
 • režijní vedení tvůrčího týmu
 • spolupráce s týmem Divadla Feste

 

Nabízíme:

 • produkční zázemí Divadla Feste
 • toto může např. zahrnout: kontraktování herců, tvůrčí tým (scénografie, hudba, technologie) a další materiální naplnění
 • veškerá potřebná administrace související se vznikem divadelního projektu a jeho realizací
 • zkušební prostory
 • generálkový týden v Kabinetu múz včetně techniky (fundusu atd.)
 • zajištění premiéry a repríz
 • propagace v rámci provozu Divadla Feste
 • celkový rozpočet projektu se předpokládá ve výši 20.000,- Kč

 

Harmonogram:

 • odevzdání přihlášky včetně všeh příloh: 22. května 2013
 • následně oznámení o výsledcích prvního kola, rozeslání pozvánek k pohovoru
 • pohovor (na základě úspěšné přihlášky; součástí pohovoru je předložení ukázky projektu v rozsahu 3-5 stran). Předpokládané datum pohovorů je 29. 5. 2013

 

Zájemci posílejte vyplněný formulář s přihláškou na e-mailovou adresu Divadla Feste (info@divadlofeste.cz) do 22. května 2013, včetně všech příloh.

Formulář s přihláškou ke stažení zde.

 

Přílohy (povinné):

 1. Koncepce představení
 2. Metodika
 3. Tvůrčí tým
 4. Harmonogram
 5. Životopis
 6. Předchozí realizované projekty
 7. Dvě odborné reference

 

Projekt budou posuzovat:

 • Martin Bernátek (teatrolog)
 • Jan Tošovský (dramaturg, ND Praha)
 • Jiří Honzírek (režisér, Divadlo Feste)

(Složení komise se může změnit bez předchozího upozornění; jejími členy však vždy budou teoretičtí či praktičtí divadelníci. Pohovor s uchazeči povedou zástupci dramaturgického a produkčního týmu Divadla Feste.)