Koffi Kwahule: Bintou

BINTOU

Specific 2013
Autor: KOFFI KWAHULE
Režie: LUKÁŠ VEČERKA

Specific 2013 je již třetí ročník festivalu scénických čtení ve veřejném prostoru. Letos na téma africká dramatika v dramaturgii Lucie Němečkové.

Hra Bintou okamžitě ohromí směsicí duchovního a fyzického boje. Na pozadí zemitých tónů a afrických zvyků se odehrává příběh zdivočelé dívky s naléhavostí, jíž nelze ignorovat. Jednotlivé epizody zarámované výstupy chóru a vhodně kombinované se sexualitou, čarodějnictvím a elegancí se rozvíjejí jako svitek s detaily z dějin Afriky a jejího pustošení západní civilizací. Stejně jako její hlavní postava, hra Bintou se nespokojí s vlažným přijetím.
Vyžaduje od diváka, aby jí věnoval plnou pozornost, naklonil se kupředu a buďto zatoužil po záchraně protagonistky, jako se jí dočká její nešťastná rodina, nebo jen sledoval, jak se jí zříká v záchvatech vzpurnosti. Dialogy jsou střídavě lyrické, frázovité i šroubované, ale vždy napínavé a podnětné.