Domov Jakub Macek: Husina

Jakub Macek: Husina

Jakub Macek

HUSINA

To je základ politiky.

Stěžejní postavou je Zikmund Lucemburský, o něj tu běží, on se pokouší slepit Evropu, vytvořit pro ni konsensus. Příběh o Husovi je záminkou, výchozím bodem, impulsem a provokací k zamyšlení nad znepokojivým stavem současné domácí politiky a společnosti. Politiky, která opět po létech v zemích V4 masivně manipuluje masmédia a velkou část z nich přímo vlastní. Husina ukazuje PR oddělení politiků, kteří se naučili chápat bezvýznamnost reality a významnost mediální interpretace ve veřejném prostoru. Kteří se naučili lačná média používat pro vytváření konsensu, konsensu, který zpětně zajišťuje těmto politikům volitelnost. Dost možná ovšem díky těmto dovednostem dokáží udržet Evropu pohromadě.

Pomýlený intelektuál. Pomýlený vyhodíme. To by bylo až moc konfrontační. Bojovníka taky vyhoď. To bychom mu přiznali víc legitimity, než chceme. Fanatik, oběť, sebeoběť. Fanatik je moc ostrej. To je něco, na co musí lidi přijít sami. Oběť… my nechceme ani závan mučedníka. Vyhoď provokatéra. To zní, jako bychom si s ním nevěděli rady. Nech tam kritika. Ochránce slabejch. Populista. Muž z lidu? Nech jen populistu. Tak. A teď mi to přečti.

Husina v dramaturgii roku 2016

Husina zároveň jako úvodní inscenace roku 2016 otevírá téma sezóny – hrdinství a antihrdinství. Pozoruje rozhodování Zikmunda Lucemburského o Husovi, stejně jako nepřímo jednání samotného Husa perspektivou otázek po receptu na věrohodný koktejl vlastností pro hrdinu.

Husina spolu s Posledním táboritou naplňuje dyptych inscenací reflektujících historickou interpretaci života a odkazu Jana Husa, interpretaci, která je u nás bohužel stále živá. Zatímco v Posledním táboritovi vidíme komunistického ministra školství a kultury Zdeňka Nejedlého, který v 50. letech učinil z Husa poplatně době hybatele Kostnického koncilu a jednoho z ústředních evropských myslitelů té doby, Husina vřaďuje životní dráhu Jana Husa do širokého kontextu počátku 15. století a činí z jeho smrti atribut konstrukce evropského míru. Autor textu sociolog Jakub Macek nabízí Husa neideologického, a sice pouze jako jednu z epizodních postav zlomového koncilu. Právě proto se Jan Hus v inscenaci vůbec nevyskytuje.

“Představa práce, jakou denně odvádění PR oddělení Andreje Babiše nebo Miloše Zemana, je pro mě děsivá. Manipulace reality a její pokřivování ve jménu předem stanovených a pojmenovaných cílů zde není výsledkem, ale východiskem. Předem je tedy úplně jedno, co se reálně děje. Realita mizí, zůstává šum a velké státnické projevy.” Jiří Honzírek

O autorovi

Jakub Macek je stálým spolupracovníkem Divadla Feste. Podílí se od vzniku divadla, tedy desátou sezónu, jak na dramaturgickém a koncepčním směřování divadla, tak přímo na vzniku textů pro některé inscenace (Náš islám, Osmdesátdevět – Trenažér jedné revoluce, Dr. Emil Hácha, Husina). Jakub Macek je sociolog médií, publicista a autor vědeckofantastické beletrie. Působí jako odborný asistent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky MU v Brně.

 

Osoby a obsazení
Zikmund Lucemburský: Ondřej Jiráček
Alex: Milan Holenda
Albert: Martin Hudec
Moderátorka: Milada Vyhnálková
Štěpán Páleč: Petr HanákRežie: Jiří Honzírek
Dramaturgie: Otto Kauppinen
Výprava Sylva Marková
Světlo, zvuk Jakub Šotola
Produkce Kristýna Břečková, Jitka Řeháková

Premiéra: 11. dubna 2016, Kabinet MÚZ, Brno