Domov INSCENACE: Dluhobaroni 0.0

INSCENACE: Dluhobaroni 0.0

„Tu laskavost vám prokážu, a rád. Půjdem hned k notáři a sepíšem tam prostý úpis: nesplatíte-li tehdy a tehdy dohodnutou sumu na dohodnutém místě, pokutou budiž, spíš jen tak, jenom pro zasmání, jediná libra masa vyříznutá z té části vašeho bělounkého těla, kterou si určím z dovolením já.“ Kupec benátský, W. Shakespeare

Nezvladatelná zadluženost patří k nejvážnějším problémům devastujícím českou společnost. Tento stav má své počátky v období před více než desíti lety, kdy u nás vznikl institut exekuce. Vágně definované kompetence exekutorů však měly často za následek diskriminaci dlužníků. Někteří právníci označují tuto dobu jako „džungli”. V posledních pěti letech byly nařízeny téměř čtyři miliony exekucí. K nim se často vážou závažné sociální problémy, z jejichž pavučiny se jen velmi těžko uniká.

Stupňující se tlak na změnu těchto poměrů už se však projevuje: snaha politiků posilovat důstojnost dlužníků, snižovat exekuční náklady a přesněji definovat pravomoce exekutorů roste. Za oněch více než deset let však život v „exekuční džungli” poznamenal nespočet lidí. Vědí, že své dluhy nikdy nesplatí. Neustále se soudí. Adaptovali se a vypěstovali si vlastní strategie přežití. Dluží. Je jim dluženo. Žijeme ve společnosti DLUHOBARONŮ.

Inscenace dokumentuje příběh nejen dvou účinkujících, ale také společnost, v níž bylo možné vyloučit člověka mimo důstojný život kvůli nezaplacené pokutě od revizora.

Účinkují: Martina Palečková, Andréa Komárková, Jiří Bezděk
Koncept, režie: Jiří Honzírek
Asistence režie: Olivia Fanturová
Dramaturgická spolupráce: Kateřina Menclerová
Hudba: Tomáš Vtípil
Produkce: Martina Dobrovolná
Veřejná zkouška: 6. května 2014, 19:30
Premiéra: 28. května 2014, 19:30
Repríza: 5. června 2014, 19:30