Hodní, zlí & dotovaní

Autor: V. VĚTROVEC, K. MENCLEROVÁ

Režie: V. VĚTROVEC
Hrají: L. STÁREK, T. LEXOVÁ, L. ČERNOCH, N. PELCOVÁ, J. ZACHAR

Chudí nezávislí divadelníci obdělávají svá nedotovaná, zato však poctivá umělecká políčka. Zlí úředníci zarývají ostruhy do těl zubožených koní a cválají vyprahlou divadelní krajinou. A ti ostatní žijí radši ve stínu, protože podlehli mamonu a touze po dotaci. Je česká grantová politika skutečně tak černobílá?