Hodní, zlí & dotovaní: poznámky Vítězslava Větrovce k dnešní derniéře

Byl jsem požádán, abych v krátkosti sepsal vyjádření osobnějšího rázu o své zkušenosti s inscenací, která se dnes bude hrát naposled. Inscenace pojednávala o grantech a dotacích, zejména v divadelní sféře. Její scénář byl sestaven z rozhovorů s několika osobnostmi (převážně) brněnské nezávislé divadelní scény. Nyní bych tedy asi měl vyjmenovat ty záležitosti spjaté s inscenací, které pokládám za vydařené a rovněž ty, které pokládám za vydařené méně.

Domnívám se, že vzhledem k počtu uskutečněných rozhovorů a použitých materiálů se nám (a tím myslím mne, dramaturgyni Kateřinu Menclerovou a rovněž v inscenaci účinkující herce) podařilo uvést poměrně pestrou škálu názorů na danou problematiku – od těch, řekněme, typických (divadlo být podporováno musí, prostě musí) až po ty z opačné strany spektra (celý dotační systém je potřeba zrušit). Rovněž jsem i navzdory některým názorům, které zazněly při jedněch z prvních diskusí po naší inscenaci, hrdý na to, že neukazujeme na nikoho prstem, neosočujeme konkrétního člověka (skupinu osob či přímo nějaké divadlo). Domnívali jsme se (a stále se domníváme), že takové ukazování (zejména v brněnském prostředí, kde každý zná každého a každý na každého něco ví) postrádá smysl – a zároveň si nemyslím, že by divadlo (a Divadlo Feste už vůbec) mělo plnit funkci jakési regionální satiry či bulvárního plátku. Tyto úvahy nás pak vedly k přemýšlení o divadle, které by mělo být politické, o tom, co vůbec politické divadlo může znamenat a dnes znamená… Výsledky těchto přemýšlení snad budou patrné v mé (naší) další práci pro toto divadlo.

Inscenace má dnes derniéru a já se domnívám, že je tomu dobře. Vzhledem k neustále se snižujícímu počtu diváků mi přijde zbytečné životnost inscenace dále protahovat. Je potřeba jít dál. Píšu o tom zejména proto, že právě v této okolnosti vidím slabinu naší inscenační snahy – myslím si, že inscenace svůj divácký potenciál již vyčerpala. Byla snad zaměřena příliš úzce – divadelníkům, kteří se granty a dotacemi pravidelně zabývají, mnoho nového pravděpodobně nesdělila, a pro ty diváky, kteří by se snad s tímto tématem setkali poprvé, je samo toto téma nepříliš přitažlivé (představení o grantech? hm…). Nicméně mám za to, že jsme se s ním popasovali dobře – žádné rezervy ve své vlastní práci necítím.

Tož tedy tak. Děkujeme za pozornost.

Vítězslav Větrovec, režisér inscenace

Brno, 10. 6. 2014

Derniéra inscenace Hodní, zlí & dotovaní bude dnes v 19:30 v Kabinetu múz.