CHLAST

Recenze:

Marcel Sladkowski: V oparu chlastu, 21. 1. 2015, Divadelní noviny

Jiřina Hofmanová: Propijme se ke střízlivosti, 20. 3. 2015, Rozrazil Online