Domov Překladatelé

Překladatelé

Veranika Bialkovich

Veranika Bialkovich se narodila v Minsku. Absolventka bohemistiky na Běloruské státní univerzitě a slavistiky na FF Univerzity Karlovy v Praze. Žije v Praze, působí jako překladatelka a tlumočnice na volné noze.
Od r. 2003 publikuje překlady beletrie a publicistiky z češtiny, slovenštiny, chorvatštiny a makedonštiny v běloruských periodikách.
Knižně vyšel překlad románu Hany Andronikovy Zvuk slunečních hodin (Lohvinau, 2005) a novela Filipa Topola Karla Klenotníka cesta na Korsiku (Lohvinau, 2008). Podílela se na přípravě Antologie běloruských povídek (Větrné mlýny, 2006). Překlady ukázek z děl běloruských autorů vycházely v českých literárních časopisech.
Kontakt: veranika.bialkovich@seznam.cz, www.bialkovich.cz

Libor Dvořák

Narodil se 6.6.1948 v rodině vysokého úředníka komunistické epochy. Po maturitě (1967) na Střední zemědělské technické škole mechanizační v Mladé Boleslavi vystudoval (1968-74) obor filozofie-ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1974-1990 pracoval jako redaktor v revui Sovětská literatura, vycházející v Lidovém nakladatelství Praha. Po sametové revoluci byl v letech 1990-91 šéfredaktorem a ředitelem nakladatelství. V letech 1991-92 působil jako redaktor Východoevropské informační agentury. Na to byl v letech byl 1992-93 redaktorem Československé a České televize. 1993-95 pracoval v Rádiu Alfa, poté rok v České informační agentuře a v letech 1996-2005 znovu v České televizi. Od roku 2005 redaktor Českého rozhlasu 6. Zároveň od 70. let působí jako překladatel ruské krásné literatury (bratři Strugačtí, Sergej Jesin, Anatolij Kurčatkin, Ruslan Kirejev, Timur Zulfikarov, Michail Bulgakov, Lev Tolstoj, Ivan Bunin, Arkadij Averčenko, Michail Zoščenko, A. P. Čechov, Viktor Pelevin, Vladimir Sorokin, Svetlana Vasilenko a jiní).
Kontakt: libor.dvorak@rozhlas.cz

Adam Havlín

Adam Havlín je překladatel (ruština, běloruština, angličtina) a soudní tlumočník (ruština).
Narodil se v r. 1974 v Praze, vystudoval FF UK v Praze, obor ruský jazyk, v letech 1998 – 2002 pracoval ve spol. Člověk v tísni jako ředitel Běloruského centra, od r. 2002 se živí jako překladatel na volné noze. Žije v Nymburce.
Knižně vyšly např. jeho překlady textů Lva Šestova (Kierkegaard a existenciální filosofie, nakl. Oikoumené, 1996) a Vasilije Rozanova (Svět ve světle ruské ideje, nakl. Oikoumené, 1997), soubor esejů Neznámé Bělorusko (nakl. Dokořán, 2005) a Dějiny Běloruska (nakl. Lidové noviny, 2006). Podílel se na ruském překladu české a slovenské monografie Andy Warhol a Československo (nakl. Arbor vitae, 2010), do ruštiny přeložil dokumentární film Střídavka (režie L. Patera, 2011). Z angličtiny překládá odbornou literaturu pro nakl. Alternativa.
Časopisecky vyšly jeho překlady několika povídek Vasila Bykava z běloruštiny. Za překlad povídky Zeď obdržel v roce 2005 čestné uznání v Překladatelské soutěži Jiřího Levého.
Více informací včetně referencí a ukázek překladů je k dispozici na http://ruskyjazyk.cz.
Kontakt: adam.havlin@ruskyjazyk.cz

Sjarhej Smatryčenka

Sjarhej Smatryčenka (Сяргей Сматрычэнка) se narodil r. 1977 v běloruském Vitebsku. Slavista, překladatel. Do běloruštiny přeložil díla např. Václava Havla, Josefa a Jáchyma Topolových, Bohumila Hrabala, Michala Viewegha, Miloše Urbana, Františka Halase, Václava Hraběte aj. V minském nakladatelství Lohvinau založil a řídí ediční řadu Češskaja kalekcyja (Česká sbírka). Naopak českému čtenáři zpřístupnil tvorbu běloruských spisovatelů, byl editorem a částečně překladatelem mj. Antologie běloruských povídek (Větrné Mlýny 2006) a výboru současné běloruské poezie Dvě duše (knihovnička Českého centra mezinárodního PEN-klubu, 2011). Spolupořádal několik literárních soutěží a festivalů, včetně Měsíce autorského čtení 2007 s účastí 30 běloruských literátů. Pracoval ve významných běloruských médiích a ve vedení Běloruského centra Mezinárodního PEN-klubu. Deset let vyučoval češtinu a slovenštinu na Filologické fakultě Běloruské státní univerzity, než takříkajíc z politických důvodů ze školy odešel. Momentálně žije v Brně a je zatím na volné noze.
Kontakt: koukej@email.cz

Hana Svobodová

Hana Svobodová se narodila v roce 1987 v Turnově v severních Čechách. Vystudovala bohemistiku a divadelní vědu na FF MU v Brně; ve studiu v současné době pokračuje na Janáčkově akademii múzických umění tamtéž. Přestože se v posledních letech profiluje spíše v oboru divadelní produkce, její zájem o (nejen) současnou světovou i domácí dramatickou tvorbu, stejně jako o literaturu a jazyk jako takový, přetrvává. Během studia se účastnila mnoha divadelních festivalů, kde v rámci tvorby festivalových zpravodajů sbírala zkušenosti v oblasti redakční i redaktorské. Festival scénických čtení by.BY je pro ni první příležitostí ke spolupráci na překladech cizojazyčných textů, v níž, jak sama doufá, bude pokračovat i v budoucnosti.
Kontakt: hannah.freedom06@gmail.com

Miroslav Tomek

Miroslav Tomek (*1984) se narodil v Praze. Vystudoval historii a ukrajinistiku na FF UK v Praze. Zatímco ukrajinštinu ovládl ve zdech rodné fakulty, znalost běloruštiny získal díky studentské výměně v Minsku. Z ukrajinštiny, běloruštiny a ruštiny překládá již několik let. Jeho překladatelský zájem sahá od let dvacátých až k nejžhavější současnosti. Spolu s Alexejem Sevrukem přeložil sbírku povídek Serhije Žadana (Big Mac, 2011). Svým překladem eseje Kyjev přispěl do výboru z povídkové tvorby Michaila Bulgakova O prospěšnosti alkoholismu. Překlady z běloruštiny publikoval v literárním časopise Protimluv a na internetu. Okrajově se věnuje také literární kritice, jeho recenze vycházejí zejména v časopise Host.
Kontakt: mirektomek@gmail.com

Michal Vašíček

Michal Vašíček se narodil v roce 1985 v Praze. Vystudoval všeobecnou slavistiku a rusistiku na FF UK, kde také dva roky navštěvoval kurz běloruštiny. Jeho vztah k Bělorusku se ještě prohloubil během semestrálního studijního pobytu v Minsku v roce 2010. V současné době je doktorandem FF UK a zaměstnancem Slovanského ústavu AV ČR. Zabývá se především dialekty karpatského areálu.
Kontakt: michal-vasicek@seznam.cz