Domov Organizační tým

Organizační tým

Dramaturgie

Sjarhej Smatryčenka, Anastasia Dodu, Vital Voranau, Jiří Honzírek, Tomáš Kačer

Sjarhej Smatryčenka (Сяргей Сматрычэнка) se narodil r. 1977 v běloruském Vitebsku. Slavista, překladatel. Do běloruštiny přeložil díla např. Václava Havla, Josefa a Jáchyma Topolových, Bohumila Hrabala, Michala Viewegha, Miloše Urbana, Františka Halase, Václava Hraběte aj. V minském nakladatelství Lohvinau založil a řídí ediční řadu Češskaja kalekcyja (Česká sbírka). Naopak českému čtenáři zpřístupnil tvorbu běloruských spisovatelů, byl editorem a částečně překladatelem mj. Antologie běloruských povídek (Větrné Mlýny 2006) a výboru současné běloruské poezie Dvě duše (knihovnička Českého centra mezinárodního PEN-klubu, 2011). Spolupořádal několik literárních soutěží a festivalů, včetně Měsíce autorského čtení 2007 s účastí 30 běloruských literátů. Pracoval ve významných běloruských médiích a ve vedení Běloruského centra Mezinárodního PEN-klubu. Deset let vyučoval češtinu a slovenštinu na Filologické fakultě Běloruské státní univerzity, než takříkajíc z politických důvodů ze školy odešel. Momentálně žije v Brně a je zatím na volné noze.

Anastasia Dodu se narodila roku 1984 v Moldavsku. Od roku 1994 žila v běloruském městě Hrodna, kam se rodina přestěhovala. Absolventka Běloruské státní univerzity informatiky a radioelektroniky. Momentálně žije v Brně, působí jako vývojářka ERP systém.
Od roku 2009 spolupracuje s běloruským kulturním časopisem ARCHE jako fotografka a překladatelka. Do běloruštiny překládá z češtiny, slověnštiny, rumunštiny, angličtiny a němčiny.
Na festivalu by.BY se podílí na výběru dramat a na organizaci doprovodného programu.

Vital Voranau se narodil roku 1983 v Minsku. Je  spisovatel a překladatel.


Jiří Honzírek studoval režii a dramaturgii na brněnské JAMU (2006). Absolvoval studijní stáže na Hoogeschool voor de Kunsten v Amsterdamu (2002, 2003) a Folkwang Hochschule v německém Essenu (2004). V současné době studuje doktorandský program na katedře Teorie a dějin divadla FF MU. V roce 2006 založil Divadlo Feste, kde je uměleckým šéfem. Pohostinsky nastudoval inscenace v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, Západočeském divadle v Chebu, Městském divadle Most, Švandově divadle na Smíchově, Slováckém divadle v Uherském Hradišti, HaDivadle, Divadle Polárka. V letech 2009 a 2010 přednášel na FSS MU kurz Umění, politika, média. Po inscenacích Pásla koně na balkóně a Mimořádné události (Martin Crimp) nastuduje pro Divadlo Feste světovou premiéru textu Romana Sikory Pohřbívání (premiéra 7. června).

Tomáš Kačer je překladatel z anglického jazyka, překládá beletrii a divadelní hry. Ve své výzkumné činnosti se věnuje anglicky psanému dramatu a divadlu a literární teorii. Pracuje jako výzkumník v oboru teorie dramatu a divadla na Katedře divadelních studií FF MU a zabývá se teorií literatury a dějinami britského a amerického dramatu a divadla na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU. V minulosti pracoval jako ouřada, knihovník a osvětlovač v divadle. Studoval anglistiku a filozofii na FF MU v Brně a absolvoval studijní stáže ve Velké Británii (University of Exeter), Spojených státech (Bard College) a Řecku (Aristotelova univerzita v Soluni). Píše disertační práci v oboru Literární komparatistika. Ve volném čase se baví psaním divadelních her v autorské dvojici s Jakubem Mackem.

Produkce

Barbora Doležalová, Hana Svobodová, Tereza Koudelová

Fundraising

Alexandra Špoková

PR a média

Šárka Syslová

Výběr míst a koordinace

Žaneta Skálová