Domov by.BY

by.BY

Druhý ročník site-specific festivalu scénického čtení, letos s běloruskou tématikou.

Festival probíhá pod záštitou prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, předsedkyně Českého helsinského výboru Anny Šabatové, senátora Jaromíra Štetiny a Sira Toma Stopparda.

Název projektu je slovní hříčkou, která odkazuje na autorství (by) běloruských dramatiků (BY je mezinárodní poznávací značka Běloruska). Běloruská dramatika je pro českého diváka prakticky neznámá. Tento projekt si tedy klade za cíl představit to nejlepší, co běloruská dramatická tvorba v současnosti nabízí.

Důraz je kladen na aktuálnost v kontextu dějin běloruské dramatiky (až na jednu výjimku se jedná o autory žijící, hry vznikly na přelomu milénia) a také na přitažlivost pro českého diváka: jak s ohledem na uvedení nových, zajímavých témat či problémů specifických pro Bělorusko současné, tak s ohledem na společenskou atmosféru v české společnosti, kde témata politická rezonují s nedávnou minulostí a témata intimní hovoří obecně k situaci člověka v době postmoderní. Festival tak může zaujmout celou paletu diváků. Selektivně se přitom vyhýbá autorům spřízněným s Lukašenkovým režimem, čímž si dělá nárok stát se platformou pro mobilitu autorů režimem když ne přímo perzekvovaných, pak alespoň omezovaných, a uvedení her, které se v Bělorusku z různých, především politických důvodů neuvádějí. Všechny texty budou uvedeny v české premiéře a v prvním překladu do češtiny.

Festival se pokusí některé autory přivézt do České republiky, čímž významným způsobem přispěje k životnosti vztahů v oblasti kultury mezi oběma zeměmi.

Scénická čtení proběhnou od dubna do prosince roku 2012, vždy jeden den v měsíci, a to formou site-specific: produkce budou realizovány ve vybraných nedivadelních prostorech na různých místech Brna, která určitým způsobem rezonují s tématy a amplifikují hlavní myšlenky daných dramatických textů. Soustavný cyklus scénických čtení původních dramat v Brně až do loňského roku de facto neexistoval. Kladné ohlasy na první ročník festivalu YOUGO! Divadla Feste ukázaly, že brněnské publikum tento druh divadelní činnosti vítá a je ochotno jej podporovat.