DAVOS – VÝZVA!

Milí přátelé,
rád bych vám nabídl možnost spolupracovat s naším divadlem.
Od června se zabýváme penězi, naším vztahem k nim, jejich vztahem k nám, burzou, teorií ekonomie atd. Společně s přáteli divadla, kteří se ozvali na základě podobné výzvy ve květnovém newsletteru, se pravidelně v různém počtu scházíme, bavíme a rozhodně taky přemýšlíme.

Nad čím?

  • Jak fungují a odkud se berou věci nebo skutečnosti naší denní spotřeby a potřeby?
  • Jak získáváme věci, zážitky a potraviny?
  • Mají účtenky, výkazy práce nebo daňové přiznání svůj vlastní život?

Feste (v některých překladech též Masopust) je postava ze hry Williama Shakespeara Večer tříkrálový (Twelfth Night). Žije na dvoře hraběnky Olivie, pokládá šlechticům nepříjemné otázky, směje se jim, provokuje. Snažíme se dostát jménu našeho divadla už sedmým rokem a nejinak tomu bude u projektu DAVOS. V jeho rámci se zajímáme o finanční toky, účty, daně, globální trh i lokální zeleninu.

Pokud máte dojem, že byste chtěli Feste poznat více a dle svého uvážení se stát součástí projektu, scházet se s námi, mluvit s námi a mluvit spolu, stačí napsat email na adresu honzirek@divadlofeste.cz. Výhodou projektu je jeho otevřenost, je to sdílená práce, každý se může realizovat podle svého uvážení, fantazii se meze nekladou. Zároveň se člověk realizovat prostě nemusí. Docházka se nevyplňuje a výkazy práce také ne.

Rádi s vámi budeme povídat a tvořit.

Další informace můžete nalézt na naší FB stránce: https://www.facebook.com/davosdavos