Home Video Café Bridge o brněnské kultuře (Yougo!), 10.12.2011